In English
+ -

VIPARO – Vahvasti viittomakielistä vuorovaikutusta ja aitoa ammattilaisuutta

Me viparolaiset olemme joukko erilaisia ihmisiä, joilla on vahva ammattitaito. Olemme kuuroja, kuulevia, viittomakielisiä, suomen- ja ruotsinkielisiä ja moninaisuudestamme ylpeitä. Arvostamme monikielistä ja -kulttuurista työyhteisöämme sekä työntekijöidemme vahvaa viittomakielen taitoa. Olemme ylpeitä ammattitaidostamme ja monipuolisesta erikoisosaamisestamme. Kehitämme itseämme jatkuvasti kouluttautumalla ja tietoa jakamalla, sillä haluamme olla päivä päivältä parempia.

Olemme kielten ja vuorovaikutuksen ammattilaisia. Meille on tärkeää olla työssämme aidosti läsnä vastuumme kantaen ja tilanteen eri osapuolia kunnioittaen. Arvostamme työntekijöidemme tilannetajua ja hienovaraista käytöstä, jotka mahdollistavat osaltaan vuorovaikutustilanteiden sujuvuuden sekä asiakkaiden tasavertaisen ja itsenäisen osallistumisen.

Avoin vuorovaikutus, joustavuus ja keskinäinen luottamus ovat meille tärkeitä arvoja sekä työyhteisön sisällä että suhteessa yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin. Meille on myös tärkeää, että voimme hyvin. Hyvinvoiva ja itsensä arvostetuksi tunteva työntekijä jaksaa ja haluaa tehdä työnsä hyvällä asenteella: tarjota laadukasta palvelua ja tehdä parhaansa jokaisen asiakkaan hyväksi. Siksi panostamme työssäjaksamiseen ja pidämme huolta toisistamme. Hyvinvointi näkyy ulospäin.